İzmir’de Sulu Tarımla Milli Ekonomiye 1 266 Milyar Katkı

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal değerinin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir tepkiye sebep olan su, hem sektörel hem de kesimler ortası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve endüstride yarattığı güçlü tesir, geniş iş alanlarının doğmasına da vesile oluyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek jenerasyonlara eksiksiz olarak aktarılması amacıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu söz eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, ‘DSİ ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olup bir markadır. DSİ’nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu üzere kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa vakitte tamamlayarak yarara dönüştürmek, verimli topraklarımızın rahmetine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak çağdaş sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Çağdaş sulama ile tarımda sağlanan randıman artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde direkt ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın amaçlarından olan yoksulluğun azaltılması emeline hizmet ediyor bir taraftan da ömür standardını yükseltmekte olduğunu söyledi.

İzmir’de 422 bin dekar arazi sulanmaktadır.

Bu kapsamda İzmir vilayet hudutları içerisinde 1 Haziran tarihinde başlayan 2022 yılı yaz sulama döneminde toplam 422 bin dekar tarım yerinin sulanmasına başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA,’ İzmir Vilayetimizde toplam 422 bin dekar tarım yerinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı ünite fiyatları ile ülkemiz iktisadına 1 milyar 266 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür AKCA, ’Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama dönem dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım yerlerinin suya kavuşmasını, çağdaş sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve bilhassa de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu tarafta kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘dedi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın