Doğal gaz devinden ölümcül vuruş! Avrupa gemileri yaktı

Rusya’nın doğalgaz şirketi Gazprom, Avrupa’daki müşterilerine “olağanüstü” nedenlerden ötürü gaz tedariği konusunda garanti veremeyeceği konusunda bir mektup iletirken, Ukrayna işgali nedeniyle Batı ile iktisatta yaşadığı dişe diş formundaki bağda elini yükseltmiş oldu.

Avrupa Kurulu bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Gazprom’un bu mektubunun akabinde bugün doğalgaz akışının Kuzey Akım 1 sınırında bakım tamamlandığında devam etmeyeceğini beklediklerini söyledi.

Wall Street Journal’ın haberine nazaran Hahn, “Faaliyete yine başlanmayacağı varsayımına nazaran hareket ediyoruz” dedi.

RESESYONA SOKACAK GÜÇ KRİZİ ENDİŞESİ

14 Haziran tarihli mektupta Rus devlet şirketi Gazprom, bu tarihten başlayarak geriye dönük zorlayıcı sebep ilan etti.

Mücbir sebep ilanı Gazprom’un kesinlikle tedariği keseceği manasına gelmese de, tedariği sağlayamadığı takdirde yasal olarak sorumlu tutulmasını önleyecek.

Mektupla ilgili gelişme, Rus doğalgazının Avrupa’ya gaz akışını sağlayan ana boru çizgisi olan Kuzey Akım 1’de Perşembe günü bitecek bakım çalışmaları sırasında gündeme geldi. Bu da Moskova’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını başlatmayacağı ve bölgeyi resesyona sokacak bir güç krizi riskini yaratacağı tasalarını pekiştirdi.

ALMAN ŞİRKET, ZORLAYAN SEBEP TALEBİNİ REDDETTİ

Geçen aylarda Rus doğalgaz tedariği, Kuzey Akım 1 çizgisi dahil olmak üzere Belarus ve Ukrayna üzerinden de geçen ana arterlerde azalmaktaydı.

Almanya’nın Rusya’dan en büyük doğalgaz ihracatçısı pozisyonundaki Uniper, Gazprom’dan bir mektup aldığını açıklamış, “talebin yasal bir desteği olmadığı” gerekçesiyle zorlayan sebep talebini reddetmişti.

ENFLASYONUN YARISI GÜÇ FİYATLARINDAN

Diğer yandan Eurostat, Euro Bölgesi’nde Haziran ayında oluşan enflasyonun neredeyse yarısının güç fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını bildirdi.

Haziran ayında Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 8,6 düzeyinde gerçekleşti. Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,4 ve Mayıs ayında yüzde 8,1 düzeyindeydi.

KAYNAK: DÜNYA GAZETESİ

Yorum yapın